http://gremium.pl/templates/jp_motorcycle/images/okno.png

http://gremium.pl/okno1.png

<7> Historia klubu <7>

Barwy Gremium MC Poland, widoczna charakterystyczna pi przebijajca si przez chmury w stron soca. Midzy literami M i C znajduje si polski krzy ksztatem nawizujcy do orderu Virtuti Militari. Warto doda, e czonkowie Gremium w Turcji maj w tym miejscu tylko skrt MC, nie ma tam natomiast adnego krzya.

welcome

Gremium MC posiada oddziay w Niemczech, Woszech, Polsce (pierwszy polski oddzia Wrocaw), Hiszpanii, Fuerteventurze, Sowenii, Boni i Hercegowinie, Austrii, Wenezueli, Tajlandii, Serbii, Turcji i Chile. W Polsce znajduje si dwanacie full member chapterw, osiem oddziaw prospectowskich i pi hangaround. W Niemczech funkcjonuje Rada Gremium MC, w skad ktrej wchodz Prezydenci Mannheim (oddzia zaoycielski), Karlsruhe, Konstanz, Ludwigsburga, Kolonii, Monachium i Pforzheim. Rada podejmuje decyzje dotyczce caego klubu. Oprcz gwnej Rady w kadym kraju dziaa Rada zoona z Prezydentw lokalnych oddziaw.


Zdjcie: Tatua Membera Gremium MC, na prawym ramieniu widoczne "G.F.F.G."


Ide klubu byo haso: zjednoczeni i silni. Skd si wzio? Wraz z nastaniem lat siedemdziesitych dao si zauway w Niemczech zmiany. Generacja 68, ruch studencki skierowany przeciwko zachodnim rzdom, hipokryzji spoeczestwa oraz bardzo zej sytuacji studentw, inspirowa modych ludzi. Seksualna rewolucja spowodowana przez piguk antykoncepcyjn, anarchia, ruch hippisowski, swobodny dostp do narkotykw - wszystko to sprawio, e modzie poczua powiew wolnoci. Reakcj na konserwatywne spoeczestwo obcione nazistowskim pitnem, bya Kommune 1 (K1), pierwsza komuna studencka z antyrzdowym zaciciem, angaujca si w akcje polityczne.
W tym czasie w samym Mannheim funkcjonowao ju okoo 50 klubw MC. Czerpay garciami z amerykaskich klubw, biorc z nich przykad. Szesnastoletni Mike Heyer wraz z grup przyjaci dla rozrywki jedzili po miecie na motorowerach i nawet nie myleli o prawdziwych motocyklach ze wzgldu na mody wiek. Bdcy pod wraeniem istniejcych klubw Mike, zaoy wasn grup i
zapragn ugruntowa jej pozycj w motocyklowym wiatku. Klub mia od pocztku stawia pewne wymagania swoim czonkom, inaczej ni obserwowane przez niego stowarzyszenia. Dla Mike'a podstawowymi wartociami, ktre chcia widzie w klubie byy sia, jedno, lojalno i wsplnota. Stanowiy solidn podstaw dla braterstwa i przyjani. Modemu chopakowi nie podobaa si powierzchowno i pytko dziaajcych w Mannheim klubw. Ich czonkowie ograniczali si tylko do wsplnej jazdy pod znakiem jednej naszywki. On postrzega to inaczej, chcia zaoy klub, ktry stanowiby oparcie i przymierze na cae ycie. Braterstwo powinno by siln i trwa wizi czc czonkw, tak jak armia. Przykadem dla Mike'a staa si Legia Cudzoziemska i Marines.
Kady klub motocyklowy musia wyrnia si na tle innych wasnym emblematem. Mike stara si, by symbolika barw sza w parze z przywiecajcymi mu ideaami. Musiay znale w nich jasne odzwierciedlenie. Wybra wic zacinit pi, symbolizujc si i jedno, soce, ktre oznaczao oparcie dla kadego czonka jak i caej wsplnoty oraz chmury, metafor problemw i kopotw, z ktrymi cieramy si w yciu. Pi przebija chmury i wznosi si do soca - razem, dziki braterstwu i przyjani, pokonamy kady problem. Tak powsta pierwszy emblemat klubu rnicy si od wspczesnego jedynie bardziej topornym stylem. Barwy Gremium MC nios bardzo optymistyczny przekaz. Niektrzy ludzie bdnie dopatruj si w pici nawizania do nazistowskiej symboliki lub agresji.
Nazwy miast z dolnej szarfy zastpiono nazw kraju. Pierwotnie midzy literami M i C znajdowa si krzy celtycki, jednak mylnie interpretowano go jako krzy chrzecijaski. Czonkowie klubu zadecydowali wic o zastpieniu go elaznym krzyem, ktry jest typowo niemieckim symbolem.


Zdjcie: Barwy Gremium MC obowizujce od 1972 do 2004 roku.


Nazwa klubu jest rwnie wana jak i same barwy. Musi by unikalna i niepowtarzalna i zawiera w sobie klubowe wartoci. Heyer szuka nazwy niemieckiej, nienawizujcej do jzyka angielskiego, chcia tym samym jeszcze bardziej wyrni klub. Gremium oznacza, e aby przynalee do klubu i sta si jego czonkiem, sam klub, jego spoeczno musi dan osob chcie. Og zrzeszonych w klubie ludzi pozwoli kandydatowi sta si jednym z nich. Nazwa idealnie oddaje te sam drog do klubu: tylko wybrany przez sam klub z ogu spoeczestwa ma szans sta si czonkiem. W ten sposb, w marcu 1972 roku, powsta klub Gremium MC. Zaoycieli klubu byo siedmiu, mieli dopiero 16-18 lat. Podczas jednego ze spotka Mike przedstawi reszcie projekt naszywki i nazw, zostay przyjte jednogonie. Fascynujce, jak grupa zaoona przez kilku nastolatkw przeistoczya si w potny midzynarodowy klub motocyklowy.


Zdjcie: Motto klubu Gremium MC, haso Gremium Forever Forever Gremium


Naszywki noszono na jeansowych kurtkach, poniewa w tamtym okresie nikt nie sysza o skrzanych kamizelkach. Pniej kto obci rkawy kurtki i tym samym powstaa pierwsza kamizelka noszona na wierzchnie ubranie.
Nowo powstay klub musia wywalczy sobie pozycj w miecie, nie obyo si wic bez star z innymi klubami (np. klubem Braci), ktre nie chciay konkurencji. Zbuntowani modziecy osignli swj cel - Gremium wyrobio sobie reputacj i byo dobrze znane wrd motocyklistw. Nowi kandydaci zaczli stara si o przyjcie do klubu i w roku 1973 liczba czonkw wzrosa ju do dwudziestu. Wymogo to zmian wewntrznej struktury grupy - wybrano Prezydenta (Heyer'a) i ustalono cotygodniowe spotkania. Zaczto pobiera skadki klubowe w wysokoci 5 marek z myl o wynajciu w przyszoci wasnego pomieszczenia. Mimo wszystko organizacja wci bya do chaotyczna, a oprcz Prezydenta nie byo adnych innych administracyjnych funkcji. W tym samym czasie policja w Mannheim zacza uwaniej przyglda si gniewnym modym ludziom z czarnymi barwami na plecach. Narkotyki, jazda bez kasku, bjki i nieodpowiednie zachowanie cigno na nich zainteresowanie strw prawa, ktrego nie stracili po dzi dzie. Pierwsze motocykle czonkowie klubu kupili w 1973 roku, co cakowicie odmienio oblicze klubu. Motocyklowe wypady za miasto i zloty sprawiy, e o Gremium zaczo by gono.
Czonkowie Gremium MC podobnie jak Hells Angels w USA nosili na ubraniach odznaczenia i symbole nazistowskie. Nie miao to zwizku z ich ideologi lub przekonaniami, tak po prostu wyglda wtedy oglnowiatowy trend wrd motocyklistw. Posiadanie swastyki czy run SS na kurtce byo zwyczajnie modne. Zwrcio to uwag mediw, jednak polityczne podoe zupenie nie miao tu znaczenia.
Reputacja klubu, jako silnej grupy spowodowaa, e do Gremium Mannheim zgosi si pierwszy klub wyraajcy ch przyczenia si. Okoo dwudziestu czonkw Adler MC (z niemieckiego Orze) zoyo przysig i doczyo do Gremium. Co ciekawe sowa przysigi nie zmieniy si przez 40 lat. Tak dokonao si pierwsze w historii klubu Patch Over, czyli przejcie.
Nie istniay jeszcze wymogi dotyczce ubioru, dlatego czonkowie klubu nosili si kolorowo. Nie byo czarnych skrzanych kamizelek tylko niebieskie jeansowe. Im wicej naszywek, ozdb i znaczkw na kamizelce, tym lepiej.
Pod koniec 1973 roku klub liczy ju czterdziestu czonkw w oddziale Mannheim, co dawao imponujc jak na te czasy liczb. W 1974 roku mona byo sobie ju pozwoli na wynajcie kilku pomieszcze w domu modzieowym. Spotkania odbyway si raz w tygodniu, a Prezydent zbiera skadki od czonkw, poniewa nie byo Skarbnika. W tym samym roku stworzono funkcj Vice Prezydenta. W lutym wielka fabryka w Mannheim produkujca boilery i grzejniki zbankrutowaa - nagle 2500 osb stracio prac. W pustych pomieszczeniach fabryki Gremium urzdzio swoj siedzib na najblisze 4 lata, wreszcie wszyscy mogli si pomieci.
W roku 1976 w Niemczech powsta kolejny klub motocyklowy - Omen MC. W 1982 mia ju trzy oddziay w Pirmasens, Karlsruhe i Konstanz. Gremium miao ju w tym czasie wyrobion i sta pozycj na klubowej scenie. Jego reputacja bya wszystkim dobrze znana. Podczas kilku solidnych potyczek oba kluby miay szans dobrze si pozna. Zaowocowao to przejciem okoo 50 czonkw Omenu do Gremium pod koniec 1982 roku. Podczas tego Patch Over powstay dwa nowe oddziay Gremium: Konstanz i Karlsruhe. Bya to historyczna chwila - od tego momentu ekspansja klubu zacza przebiega bardzo szybko. W latach siedemdziesitych motocyklici mieli wicej zabawy. yli wedug zasady "born to be wild", nie byo tylu prawnych ogranicze, co teraz. Mona byo jedzi bez kasku, a policja nie cigaa nikogo za zbyt gony motocykl. Kobiety z penymi barwami na plecach byy wtedy normalnym zjawiskiem. Mogy zosta penoprawnymi czonkami klubu, jeli tylko umiay jedzi na motocyklu.
Wszystko zmienio si w roku 1988 - klub Gremium MC zosta zakazany. Prbowano go zniszczy i przedstawi opinii publicznej, jako organizacj przestpcz. Heyer uwaa, e bya to taktyczna i polityczna zagrywka. Problemy zaczy si w 1986 roku, kiedy to zaprezentowano plakat przedstawiajcy czterech uzbrojonych motocyklistw. Slogan brzmia: "Czy czujesz si bezpieczny?". Plakat wisia w kadej szkole, posterunku policji i innych publicznych miejscach. Stereotyp agresywnego bikera zosta utrwalony w wiadomoci spoeczestwa. Dyskryminacja motocyklistw osigna apogeum. Gremium wzio sprawy w swoje rce i zorganizowao otwarte spotkanie, na ktrym powoano do ycia organizacj przeciwko dyskryminacji - Zwizek Motocyklistw. Rozzocio to rzd i policj. Sprbowano wic zniszczy klub w inny sposb - aby mc oskary go jako cao o prowadzanie zorganizowanej przestpczoci, czono ze sob wystpki i przestpstwa dokonane przez pojedynczych czonkw. Krajowa Policja ledcza wraz z ambitnymi oskarycielami prbowaa zrobi spektakularne widowisko z delegalizacji Gremium. Bya to jedna z najwikszych policyjnych operacji po II Wojnie wiatowej. W mediach nie mwiono o niczym innym. Po trwajcym ptora roku ledztwie, udao si wreszcie zamkn klub. Rzd i policja napaway si zwycistwem, a Mike'a Heyer'a oskarono dosownie o wszystko, oprcz morderstwa. Jego akta miay okoo 50 stron. Zarzucono mu, e majc kilkanacie lat powoa do ycia organizacj przestpcz, ktrej celem byo przejcie kontroli nad poudniowo zachodnimi Niemcami przy uyciu brutalnych metod. Skonfiskowano mu nawet klubowy piercie, ktry wedug policji by "Sygnetem Wadzy". Zabronione byo noszenie barw i jakichkolwiek innych klubowych symboli. Jednak cae oskarenie okazao si nieprawd. Dlatego potrzebowano a ptora roku, by sfabrykowa i podkoloryzowa fakty dotyczce Gremium. Akt oskarenia mia a 300 stron. Przez cay ten czas czonkowie klubu musieli przebywa w areszcie, dodatkowo Heyer p roku siedzia w cakowitej izolacji. cznie posadzono 21 osb. Organy cinania skonfiskoway ledwie 6 tysicy marek, bo tylko tyle posiada klub. Byo to stanowczo zbyt mao jak na rzekom organizacj przestpcz. Dokonano wic rzeczy niebywaej - prywatne pienidze Heyer'a, zarobione przez niego legalnie, zamieniono na pienidze klubowe. Razem z 6 tysicami daway teraz pokan sum. W czasie, gdy klub by zdelegalizowany, policja utrudniaa ycie nie tylko jego czonkom, ale take ich rodzinom. Miny trzy lata zanim Heyer zdoa odzyska swoje prywatne pienidze w caoci. Podczas rozpraw oskaronym czonkom towarzyszyli na sali bracia z klubu, chcieli okaza im w ten sposb wsparcie. Cay proces przebiega jednak uczciwie i zakoczy si uniewinnieniem. Klub i Heyer'a oczyszczono z wszelkich zarzutw, skazano jedynie kilka osb za posiadanie narkotykw. Sukces dla Gremium, kompletna poraka dla organw cigania. W radiu relacjonujcym proces, spiker powiedzia: "Born to be wild. Witamy Gremium MC z powrotem na drodze". Zwycistwo miao jednak gorzki posmak - lat straconych w wizieniu nikt ju nie wrci. Klub by jednak wci zdelegalizowany, a do roku 1991, gdy Sd Administracyjny w Mannheim uzna jego legalno. Przez trzy lata Gremium nie miao racji bytu. Nie by to jednak koniec kopotw Heyer'a. Policja ledcza wci szukaa dowodw przeciwko Niemu. Jeden z funkcjonariuszy powiedzia mu: "Al'a Capone dopadlimy dopiero przez podatki". Oskarono go o szwindle podatkowe, zarzucono, e zarobi miliony i kazano mu odprowadzi stosowny podatek. Bya to kolejna bzdura, jednak w obliczu takiego oskarenia domniemanie niewinnoci nie istnieje. Heyer musia wic sam podj walk i udowodni, e jest niewinny. Aby tego dowie, musia przedstawi wszystkie paragony z trzynastu lat. W czasie procesu cz osb odesza z klubu nie chcc mie kopotw. Aby pokry koszty prawnikw, przeprowadzono zbirk pienidzy wrd czonkw, ich rodzin i przyjaci. By to jedyny sposb na spacenie zobowiza.


Zdjcie: Mike Heyer, widoczne naszywki "E-President", "1-Memebr" i "G.F.F.G."


ycie jednak bywa przewrotne i ju w 1991 roku postawio Gremium MC rami w rami z policj po jednej stronie barykady. Na zjedzie w Hockenheim doszo do zamieszek wrd przyjezdnych motocyklistw. Wymkny si one spod kontroli, co skutkowao zdemolowaniem okolicznych barw i dyskotek oraz przypadkami brutalnego pobicia mieszkacw miasteczka. Obcieni kosztami organizatorzy podnieli dwukrotnie w nastpnym roku cen wjazdu, co rozwcieczyo chuliganw. Poproszono o pomoc Gremium MC, ktre miao peni funkcj ochrony i uspokaja agresywnych osobnikw. Znienawidzony przez policj klub pomaga jej w utrzymaniu porzdku. Robi to tak sprawnie, e ju w pitek udao si zatrzyma tak wielu wandali, e w sobot nikt ju nie mia ochoty na konfrontacj. Po dwunastogodzinnych walkach z chuliganami nasta wreszcie spokj. Wszyscy byli zadowoleni, zwaszcza klub, dla ktrego by to spory zastrzyk gotwki.
Gremium MC podobnie jak Hells Angels, miao w swoich szeregach informatora. By czonkiem oddziau Karlsruhe, gdy zosta zapany z 6 kilogramami narkotykw. Za tak ilo idzie si do wizienia na dugo, dlatego szokiem dla braci bya wiadomo, e czowiek ten wychodzi zaledwie po dwch latach. Zaczli si nad tym zastanawia, bo nic im tu nie pasowao. Byo ju jednak za pno na reakcj - by rok 1988 i wanie zdelegalizowano klub. Czonkowie Gremium spotykali w sdzie zdrajc wielokrotnie, gdzie pojawia si zeznawa przeciwko dawnym kolegom w peruce i ciemnych okularach. Ratujc sam siebie postanowi pocign na dno braci z klubu. Jego zeznania nie zday si jednak na nic, poniewa wszystkich czonkw Gremium uniewinniono.
Wyraz "Gremium" ma siedem liter, za "G" jest sidm liter alfabetu. Klub zakadao siedmiu przyjaci, a w skad Rady wchodzi siedem oddziaw. Dlatego cyfra 7 ma dla klubu symboliczne znaczenie. Naszywka z sidemk w rombie noszona jest przez czonkw klubu lub supportw. Dodatkowo na klubowej odziey i naszywkach mona znale okrelenie "Black Seven" ("Czarna Sidemka") - czer jest obowizujcym w klubie kolorem. Oficjalny supporterski klub Gremium nosi nazw Bad Seven i swoimi barwami wpisuje si w klubowy trend.


Zdjcie: Barwy klubu Bad Seven Poland


Tak jak w przypadku innych klubw MC, czonkowie Gremium nosz na kamizelkach indywidualne naszywki. Wrd penoprawnych czonkw popularny jest patch "Bad Boys" ("Niegrzeczni Chopcy"), ktry nawizuje do reputacji klubu. Czonkowie zaoyciele nosz naszywk "1-Member", a honorowi Prezydenci "E-President". Gremium MC posiada wasn druyn Black Seven Drag Racing Team, ktra reprezentuje klub w wycigach na 1/4 mili i jest mistrzem Europy 2010. Najlepszy rezultat osignity zosta w 2005 roku i wynosi 8,8 sekundy i 264 Km/h.


Zdjcie: Dragstar klubu Gremium MC


Na oficjalnej stronie internetowej Gremium MC znajduje si zakadka "Brothers in Jail". Zamieszczona jest w niej lista czonkw odsiadujcych wyroki w wizieniach oraz haso: "Support Brothers in Jail". W kwestii pogrzebw Gremium MC nie jest wyjtkiem. Czonkowie bior udzia w naboestwie a nastpnie odprowadzaj zmarego brata jadc w dugiej kolumnie motocykli. Na znak aoby barwy przepasane s czarn wstg.


Zdjcie: Czonkowie Gremium MC w kociele podczas uroczystoci pogrzebowej.


Kolejn istotn kwesti jest Eurorun, czyli midzynarodowy zjazd wszystkich oddziaw Gremium z caego wiata. Odbywa si raz do roku w okresie letnim w rnych pastwach. Eurorun suy bliszemu poznaniu si, wsplnej zabawie i zacienieniu wizi midzy czonkami i oddziaami. Eurorun jest obowizkowym wyjazdem, a oddziaowi, ktry nie wystawi delegacji gro konsekwencje.


Zdjcie: Eurorun Gremium MC World

Mike Heyer jest dzi honorowym Prezydentem Mannheim. Zakadajc klub jako szesnastolatek zupenie nie przypuszcza, e daje pocztek organizacji posiadajcej na chwil obecn okoo 200 oddziaw na caym wiecie. Bdc bardzo modym czowiekiem nie patrzy tak daleko w przyszo. Klub y z dnia na dzie, chopcy chcieli tylko jedzi i cieszy si czc ich siln wizi. Dzi jest niezwykle dumny z kierunku, w jakim poda Gremium. Heyer podkrela, e pierwotne wartoci, czyli wsplnota, jedno i lojalno, wci obowizuj i nigdy si nie zmieni. Jeli kto skada klubow przysig, musi by pewien swej decyzji. Wie go ona na cae ycie. Mike pragn zjednoczy ludzi o podobnym sposobie mylenia, majcych w sobie tego samego niespokojnego ducha. Jeli gdzie po drodze, w tym szybko rozwijajcym si klubie, zagin podstawowe idee, naley si zatrzyma i obra prawidowy kierunek. W klubie nie ma miejsca dla ludzi, ktrzy pod wpywem impulsu lub dla szpanu chc do niego doczy.
Gremium MC ma wielkie ambicje. W przyszoci planuje obj swym zasigiem Ameryk, Azj i Skandynawi. Jednak klub nigdy nie stosowa przemocy w procesie rozwoju. Nie byo brutalnych i krwawych przej innych klubw. Przyczaj si do niego tylko grupy, ktre same wyraaj ch stania si czci wsplnoty. Gremium nikogo nie naciska ani nie stosuje presji, wsplna filozofia i ch podania jedn drog jest motywem, ktry przyciga do niego inne grupy.


(tumaczenie Gremium M/C Wrocaw)